เมื่อค่ำวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา องค์กรยูเนสโก ได้พิจารณาเลือก สตรีทฟู้ด สิงคโปร์ ขึ้นเป็นมรดกโลกเป็นที่เรียบร้อย หลังจากทางสิงคโปร์ได้ทำเรื่องยื่นเสนอให้ทางยูเนสโกพิจารณาเมื่อ 2 เดือนก่อน

 

 shutterstock : Kapi Ng

      โดยรางวัลเต็มที่ทางยูเนสโก หรือองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้มอบให้คือ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage of Humanity) ซึ่งเป็นรางวัลประเภอเดียวกับที่ โยคะของประเทศอินเดีย และการหมักเบียร์ของชาวเบลเยียมนั่นเอง

 

 

      สตรีทฟู้ด สิงคโปร์ ถือเป็นอาหารที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมของหลายเชื้อชาติเอาไว้ จนออกมาเป็นอาหารสตรีทฟู้ดที่ได้ความเป็นเอเชีย และตะวันตกเข้าไว้ด้วยกัน แถมยังมีย่านสตรีทฟู้ดชื่อดังไม่ว่าจะเป็น ไชน่าทาวน์ และตลาดเหล่าปาสัท อีกด้วย

 

 shutterstock : GTS Productions

    แต่อย่างไรก็ตาม รัฐบาลสิงคโปร์จะต้องรายงานต่อยูเนสโกทุกๆ 6 ปี ว่ามีการดูแล ปกป้อง และส่งเสริมสตรีทฟู้ด สิงคโปร์ที่เป็นมรดกโลกเอาไว้อย่างไรบ้าง

 

อ้างอิง : reuters