มื้อกลางวัน

เนื้อดีงามอยู่ ราคาถือว่าไม่แพงถ้าเทียบกับคุณภาพเนื้อ แต่น้ำจิ้มแอบหวาน เป็นน้ำจิ้มเนื้อสไตล์ญี่ปุ่น แต่ใส่พริก ใส่กระเทียมก็ดีงาม แต่ชอบตรงมีผักเคียงให้ ทั้งกระเทียม ทั้งผักกาดหอม อร่อย ! #retrest


  • 3

  • 0


19/06/16