17/10, ซอยใจสมาน, คลองเตย, กรุงเทพมหานคร, 10110, ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร (Grand Sukhumvit Bangkok Hotels ชั้น Lobby)