บุฟเฟต์และอาหารจีน Chinese food&Buffe
ไม่มีที่จอดรถ No car park available
ควรปรับปรุงความสะอาดของร้าน Should Improve the cleanliness of shop
อร่อยทุกอย่าง All delicious
ราคาสูง Consider price is a little too high #Miumiuisflavorful

เพิ่มเติม